Lærebedrifter

I løpet av utdanningen skal du ha 2 års opplæring i bedrift.

Du finner liste over godkjente lærebedrifter på utdanning.no og litt informasjon om hvordan du går frem for å få deg læreplass. Lykke til.

blianleggsgartner

T: 32 83 10 10

E: kontakt@blianleggsgartner.no