Opplæringskontor

Et opplæringskontor er bedriftenes samarbeidspartner og hjelper elever med å få tak i læringsplasser. I tillegg følger de opp lærlingene under læretiden.

SOA og OKAB er de største opplæringskontorene for anleggsgartnere.

"SOA har medlemsbedrifter i privat, offentlig og kommunal sektor. Vi eies av medlemsbedriftene våre og er et bindeledd mellom skole, lærling / lærekandidat og bedrift. Vår oppgave er å hjelpe til med den praktiske tilretteleggingen for bedrifter i forhold til opplæring av lærlinger. Vi formidler lærlinger / lærekandidater til våre medlemsbedrifter, tegner lærekontrakter / opplæringskontrakter og hjelper bedriften og lærling / lærekandidat i gang med opplæringen. Vi setter faglig kvalitet i fokus og følger opp lærlingen / lærekandidaten underveis i opplæringen. Hver vinter får alle våre lærlinger / lærekandidater tilbud om gratis «lærlingskole» i 8 uker. Vi tilbyr også praksiskandidatkurs i anleggsgartnerfaget."

De har tillatelse til å drive i følgende fylker:

Akershus Akershus
Aust-Agder Aust-Agder
Buskerud Buskerud
Hedemark Hedmark
Oppland Oppland
Telemark Telemark
  Trøndelag
Vest-Agder Vest-Agder
Vestfold Vestfold
Østfold Østfold
Oslo Kommune Utdanningsetaten
Oslo kommune

 

 

"OKAB" Opplæringskontoret for anleggs- og bergfagene er et samarbeidsorgan mellom bedrifter og virksomheter om inntak og opplæring av lærlinger og lærekandidater i Hordaland.

OKAB skal:

 • være en ressurs for medlemsbedriftene på området fagopplæring
 • bistå medlemsbedriftene i gjennomføringen av lærlingenes læretid
 • øke bedriftenes tilgang på kvalifisert arbeidskraft gjennom rekrutteringsarbeid
 • være med å utdanne ungdom til dyktige fagarbeidere innen anleggsbransjen
 • bidra til å øke fagenes kompetanse og renommé

OKABs oppgaver overfor lærlinger og lærebedrift:

 • Tegne lærekontrakt
 • Tegne opplæringsavtale
 • Oppfølging av lærling (minst to ganger i året)
 • Rådgivning i bedrift
 • Kvalitetssikring av opplæringen
 • Påmelding til skole og kurs, om det trengs
 • Oppmelding til fag- og svenneprøve

blianleggsgartner

T: 32 83 10 10

E: kontakt@blianleggsgartner.no