Fagskole

Norges grønne fagskole – Vea er en fagskole som ligger i Ringsaker kommune.

VeaLogo

Vea tilbyr høyere yrkesfaglig utdanning for anleggsgartnere på fagskolenivå.

 

Anleggsgartnertekniker

Er du anleggsgartner og ønsker en lederutdanning, er dette studiet for deg. Som anleggsgartnertekniker har du kompetanse til å planlegge, analysere, organisere og lede arbeidet i forbindelse med byggeprosesser og prosjekter i anleggsgartnerbransjen. På studiet får du også undervisning i mesterbrevfagene.

 

Lokal overvannsdisponering

Lokal overvannsdisponering (LOD) inngår stadig oftere i byggeprosjekter. Studiet gir deg kompetanse på hvordan gode LOD-tiltak bruker overflatevann som ressurs ved hjelp av blå-grønne løsninger med vann og vegetasjon i fokus. Studiet passer for anleggsgartnere og ansatte i vann- og avløpsbransjen.

 

Grøntanleggsforvaltning  –  hageplanlegging, skjøtsel og ledelse

Studiet gir deg faglig fordypning og spesialkompetanse innen hageplanlegging, drift og skjøtsel av uteområder. Du får også kompetanse innen etablering og ledelse av mindre bedrifter. Studiet retter seg mot gartnere og anleggsgartnere.

 

Planlegging og skjøtsel av grøntanlegg

Studiet gir deg spesialkompetanse innen utforming av mindre grøntanlegg og privathager, samt drift og skjøtsel av uteområder. Studiet retter seg mot gartnere og anleggsgartnere.

 

Hageplanlegging

Studiet gir deg spesialkompetanse innen utforming av mindre grøntanlegg og privathager. Du lærer om utforming av funksjonelle og estetiske grøntanlegg. Studiet retter seg mot gartnere og anleggsgartnere.

 

Skjøtsel og drift av uteområder

Dette er studiet for deg som ønsker kompetanse til å planlegge og lede skjøtsel og drift av uteområder med fokus på fag og økonomi. Etter studiet kan du arbeide som driftsleder, grøntfaglig rådgiver eller selvstendig næringsdrivende med skjøtsel og drift av grøntanlegg som spesialfelt. Studiet retter seg mot gartnere og anleggsgartnere.

 

Gartner med antikvarisk kompetanse

Studiet består av de to studiene Historiske grøntanlegg og Antikvarisk drift og skjøtsel. Til sammen gir det deg både praktisk og teoretisk bakgrunn for å kunne behandle hager som kulturminner. Du får en hagehistorisk og plantehistorisk tilnærming til grøntanlegg, du lærer deg de tradisjonsbaserte gartnerhåndverkene, og du får se og praktisert i grøntanlegg både i innland og utland. Du lærer å utarbeide drift- og skjøtselsplaner, samt restaureringsplaner for historiske anlegg. 

 

Antikvarisk drift og skjøtsel

Studiet lærer deg å behandle hagen som et kulturminne gjennom gartnerhåndverket og den daglige drift og skjøtsel. Du lærer også å utarbeide drift- og skjøtselsplaner for historiske anlegg. Studiet er praksisbasert med stor vekt på tradisjonsbårne gartnerhåndverk. Samlingsukene legges til Vea, og til ulike anlegg i Europa der de aktuelle håndverkstradisjonene er levende. Studiet retter seg mot gartnere og anleggsgartnere.

 

Historiske grøntanlegg

På dette studiet lærer du å behadle hager som et kulturminne gjennom en hagehistorisk og plantehistorisk tilnærming. Du blir kompetent til å utarbeide restaureringsplaner for historiske anlegg. Samlingsukene legges til Vea og studiereiser til viktige norske anlegg. Studiet retter seg mot gartnere og anleggsgartnere.

Les mer hos Norges grønne fagskole – Vea

blianleggsgartner

T: 32 83 10 10

E: kontakt@blianleggsgartner.no