Fagskole

Norges grønne fagskole – Vea tilbyr høyere yrkesfaglig utdanning innen grønne fagområder. Alle studiene er på deltid og nettbasert med samlinger. Med yrkesrettet utdanning gir deg kompetanse som kan tas i bruk i arbeidslivet uten ytterligere opplæringstiltak.

Vea tilbyr mange ulike fagskoleutdanninger:

 

Anleggsgartnertekniker

Bransjen og Vea har sammen utviklet anleggsgartnerteknikerstudiet for å kvalitetssikre at studiet har den nødvendige yrkesrelevans og bransjeforankring. Innholdet i emnene på studiet tar for seg helheten i anleggsgartnerfaget og gir rom for spesialisering og fordypning igjennom de ulike ukene med praksis knyttet til modulene. Bærekraft inngår i en helhetlig tankegang, på lik linje med hvordan bygg- og anleggsbransjen stilles ovenfor stadig strengere miljøkrav og fokus på bærekraft.

 

Grøntanleggslære med LOD

 Grøntanleggslære tar særlig for seg FNs bærekraftsmål som omhandler å gjøre byer og bosettinger inkluderende, trygge, motstandsdyktige og bærekraftige jamfør FNs mål 11. Trygge, inkluderende og lett tilgjengelige grøntområder er en annen viktig aspekt som behandles. Studiet passer for deg som vil ha mer kunnskap om grøntanlegg og blå-grønne løsninger i slike anlegg.

Studiet er på deltid over 1 år, med 8 samlinger à 3 dager. Studiet inngår som en modul i anleggsgartnerteknikeren hvis du ønsker å ta hele utdanningen.

 

Sirkulærdisponering av vann

Studiet gir kunnskap om hvordan man kan håndtere vannressursene sirkulærøkonomisk, dette innebærer å gjenbruke og utnytte vannet på en bedre måte enn i dag, noe som sannsynlig vil bli et krav fra kommuner og utbyggere når det kommer til spillvann, slik man i dag ser på overvann. Studiet er på deltid på ett år, nettbasert med 7 samlinger à 3 dager.

 

 

Grøntanleggsforvaltning  –  hageplanlegging, skjøtsel og ledelse

Studiet gir deg faglig fordypning og spesialkompetanse innen hageplanlegging, drift og skjøtsel av uteområder. Du får også kompetanse innen etablering og ledelse av mindre bedrifter. Studiet retter seg mot gartnere og anleggsgartnere.

 

Planlegging og skjøtsel av grøntanlegg

Studiet gir deg spesialkompetanse innen utforming av mindre grøntanlegg og privathager, samt drift og skjøtsel av uteområder. Studiet retter seg mot gartnere og anleggsgartnere.

 

Hageplanlegging

Studiet gir deg spesialkompetanse innen utforming av mindre grøntanlegg og privathager. Du lærer om utforming av funksjonelle og estetiske grøntanlegg. Studiet retter seg mot gartnere og anleggsgartnere.

 

Skjøtsel og drift av uteområder

Dette er studiet for deg som ønsker kompetanse til å planlegge og lede skjøtsel og drift av uteområder med fokus på fag og økonomi. Etter studiet kan du arbeide som driftsleder, grøntfaglig rådgiver eller selvstendig næringsdrivende med skjøtsel og drift av grøntanlegg som spesialfelt. Studiet retter seg mot gartnere og anleggsgartnere.

 

Gartner med antikvarisk kompetanse

Studiet består av de to studiene Historiske grøntanlegg og Antikvarisk drift og skjøtsel. Til sammen gir det deg både praktisk og teoretisk bakgrunn for å kunne behandle hager som kulturminner. Du får en hagehistorisk og plantehistorisk tilnærming til grøntanlegg, du lærer deg de tradisjonsbaserte gartnerhåndverkene, og du får se og praktisert i grøntanlegg både i innland og utland. Du lærer å utarbeide drift- og skjøtselsplaner, samt restaureringsplaner for historiske anlegg. 

 

Antikvarisk drift og skjøtsel

Studiet lærer deg å behandle hagen som et kulturminne gjennom gartnerhåndverket og den daglige drift og skjøtsel. Du lærer også å utarbeide drift- og skjøtselsplaner for historiske anlegg. Studiet er praksisbasert med stor vekt på tradisjonsbårne gartnerhåndverk. Samlingsukene legges til Vea, og til ulike anlegg i Europa der de aktuelle håndverkstradisjonene er levende. Studiet retter seg mot gartnere og anleggsgartnere.

 

Historiske grøntanlegg

På dette studiet lærer du å behadle hager som et kulturminne gjennom en hagehistorisk og plantehistorisk tilnærming. Du blir kompetent til å utarbeide restaureringsplaner for historiske anlegg. Samlingsukene legges til Vea og studiereiser til viktige norske anlegg. Studiet retter seg mot gartnere og anleggsgartnere.

Les mer hos Norges grønne fagskole – Vea

blianleggsgartner

T: 32 83 10 10

E: kontakt@blianleggsgartner.no