Slik blir du anleggsgartner i Oslo, Viken og Innlandet

Anleggsgartnerfaget tilbys på en rekke videregående skoler i regionen.

Oslo:
Stovner videregående skole

Viken:
Hvam videregående skole

Kalnes videregående skole

Buskerud videregående skole

Kjelle videregående skole

Innlandet:

Solør videregående skole

Lena-Valle videregående skole

Du velger om du vil søke deg til VG1 Naturbruk eller VG1 Bygg- og anleggsteknikk.
Deretter velger du VG2 Anleggsgartner, før du jobber to år som lærling i bedrift.

Det er også mulig å gå rett ut i lære etter VG1, da tas læretiden over tre år med påfyll av fellesfag og teori underveis.

Søk skoleplass her!
 

Ønsker du å snakke med noen?

Senter for opplæring i anleggsgartnerfaget (SOA) kan gi gode råd tilpasset din situasjon og behov.

 

 

blianleggsgartner

T: 32 83 10 10

E: kontakt@blianleggsgartner.no