Læreplassgaranti i Oslo og Viken

Både i Oslo og i Viken har skole, opplæringskontor og bedrifter gått sammen om en felles samfunnskontrakt. Det betyr at elever ved Hvam, Kalnes og Stovner videregående skoler er garantert læreplass dersom de har fullført VG1 og VG2 med karakteren 3 eller høyere i programfagene - og kan vise til lite fravær.

Sikker læreplass øker mulighetene dine for å ta fagbrev med godt resultat - som igjen gir deg gode framtidsutsikter i form av videre ansettelse og karriere.

 

blianleggsgartner

T: 32 83 10 10

E: kontakt@blianleggsgartner.no