Å være anleggsgartner i Region Vest

Over hele landet opparbeider og vedlikeholder anleggsgartnerbedrifter gode utearealer i privat- og næringsmarkedet. Typiske oppdragsgivere i Vest kan være Bergen kommune, Statens Vegvesen, lokale entreprenører eller store nasjonale byggherrer.

I tillegg til klassiske oppgaver som å opparbeide miljøgater, hager, gårdsplasser, parker, skoler eller idrettsplasser, jobber anleggsgartnere i Vest ofte mer med naturstein enn andre steder i landet. De siste årene har Bergen kommune investert i mange nye skolebygg, parker og infrastruktur i tilknytning til Bybanen. I nye boligområder bygges det tettere enn før, noe som betyr at man må tenke nytt om uterom, og hager bygges nå på tak og vegger. Dette er spennende oppdrag hvor anleggsgartnerens kompetanse er viktig.

Anleggsgartnere i Region Vest er kanskje litt over snittet interessert i værmeldingen.
Mye nedbør påvirker arbeidshverdagen og gjør at man må være løsningsorientert og ha evnen til å snu seg raskt.
 

Vestlandet trenger flere anleggsgartnere!

Det snakkes mye om det «grønne skiftet». Som anleggsgartner bidrar du hver dag til en mer miljøvennlig og bærekraftig samfunnsutvikling. Ettersom det bygges tettere og tettere blir behovet for grønne pusterom og trivelige byrom enda viktigere i tiden fremover.

 

blianleggsgartner

T: 32 83 10 10

E: kontakt@blianleggsgartner.no