Slik blir du anleggsgartner i Region Vest

I Vestland tilbys anleggsgartnerfaget på Stend videregående skule, som ligger i Fana bydel i Bergen.

Her kan du velge om du vil søke deg til  VG1 Naturbruk eller VG1 Bygg- og anleggsteknikk. Deretter velger du VG2 Anleggsgartner, før du jobber to år som lærling i bedrift.

Det er også mulig å gå rett ut i lære etter VG1, da tas læretiden over tre år med påfyll av fellesfag og teori underveis.

Søk skoleplass her!
 

Ønsker du å snakke med noen?

Opplæringskontoret for anleggs- og bergfagene i Hordaland og Nord-Rogaland  (OKAB) kan gi gode råd tilpasset din situasjon og behov.

Du kan også ta direkte kontakt med Stend videregående skule, eller en av bedriftene listet opp under for mer informasjon om skole- og arbeidshverdagen.

blianleggsgartner

T: 32 83 10 10

E: kontakt@blianleggsgartner.no