Slik blir du anleggsgartner i Region Sør

Anleggsgartnerfaget tilbys både på Mandal og Tvedestrand VGS.

På Tvedestrand VGS kan du velge om du vil søke deg til VG1 Naturbruk eller VG1 Bygg og anlegg. Deretter velger du VG2 Anleggsgartner, før du jobber to år som lærling i bedrift.
På Mandal VGS søker du deg til VG1 Bygg og Anlegg, deretter VG2 Anleggsgartner - og avslutter med 2 år som lærling.

Det er også mulig å gå rett ut i lære etter VG1, da tas læretiden over tre år med påfyll av fellesfag og teori underveis.

Søk skoleplass her!
 

Ønsker du å snakke med noen?

Opplæringskontoret for byggfagene i Agder kan gi gode råd tilpasset din situasjon og behov.

Faglærerne på de to videregående skolene i Mandal og Tvedestrand kan også være nyttige samtalepartnere. Eller du kan kontakte en av bedriftene listet opp under for mer informasjon om arbeidshverdagen.

blianleggsgartner

T: 32 83 10 10

E: kontakt@blianleggsgartner.no