Hva gjør en anleggsgartner?

Anleggsgartnere bygger, drifter og vedlikeholder uteområder.

Vanlige arbeidsoppgaver for anleggsgartneren:

 • opparbeide og vedlikeholde hageanlegg, parker, torg, kirkegårder og idrettsanlegg
 • bygge og vedlikeholde mindre veier og plasser, trapper, murer, gjerder o.l.
 • utføre natursteinsarbeider i brostein, skifer, granitt o.l. og vedlikeholde dette
 • utføre og vedlikeholde plante- og vegetasjonsarbeider

Du benytter deg mye av naturmaterialer som jord, planter, stein og tre. Din kunnskap om planter er med på å sikre artsmangfold i naturen rundt oss. Klimaendringene fører til mer nedbør og derfor har anleggsgartneren fått nye oppgaver med å tekke tak og vegger med planter og anlegge fordrøyningsanlegg på bakken. Dette gjør anleggsgartneren viktig for samfunnet

Personlige egenskaper

For å trives i jobben som anleggsgartner er det viktig at du er glad i å jobbe ute. Du må ha evnen til å se for deg hvordan terrenget best kan utnyttes. Du må ha estetisk sans og være kreativ. Du må ha interesse for terrengforming, planter, jordkultur, stein- og treprodukter, utstyr og maskiner. 

Hvor jobber anleggsgartnere?

Som anleggsgartner kan du få jobb både innenfor offentlig sektor og i private foretak. Arbeidsplassen kan være alt fra torg, parker og lekeplasser, til større grøntanlegg ved private eller offentlige bygninger. Også industriområder, bygg- og anleggsnæringen, idrettsanlegg og kirkegårder kan være aktuelle arbeidsplasser. I tillegg finner har en tilrettelagte rekreasjonsområder ute i naturen.

 

Se filmer om anleggsgartnerfaget

 • Brosjyre om anleggsgartnerfaget

 • Bilder av anleggsgartneryrket

  1. Thaulowkaia, foto Arvid Ekle

  2. Foto: Cristine Nundal

  5. Foto: Bergknapp AS

  6. Foto: Tor Jørgen Askim

  3,4, 7, 8. Foto: SOA

  9. Foto: Cristine Nundal

  10. Foto: Tangen Uteanlegg

blianleggsgartner

T: 32 83 10 10

E: kontakt@blianleggsgartner.no