Anleggsgartnerutdanningen tilbys over hele landet

Du skal velge utdanningsprogram bygg og anleggsteknikk eller naturbruk.

Etter Vg1  Bygg og Anlegg eller  Vg1 Naturbruk søker du til VG2 Anleggsgartnerfaget .

Vg2 Anleggsgartnerfaget finnes i alle regioner over hele landet.

 

Vi gir garanti på læreplass.

Mange skoler har inngått samfunnskontrakt med bedrifter i nærområdet.

Ved disse skolene garanteres læreplass etter fullført skolegang. Sjekk ut ordningen!

Sør:

 

Østlandet:

 

Vest:

 • Stend Videreg. Skule. Samfunnskontrakt
 • Øksnevad vgs

 

Nord:

 • Gjermundnes Vidareg. Skule
 • Mære Landbruksskole
 • Skjetlein Videreg. Skole
 • Øya vgs

 

Sjekk mere om utdanningen på :

 https://utdanning.no/studiebeskrivelse/anleggsgartnerfag

Lykke til!

 • Fagskole

  Norges grønne fagskole – Vea er en fagskole som ligger i Ringsaker kommune.

  Vea tilbyr høyere yrkesfaglig utdanning for anleggsgartnere på fagskolenivå.

   

  Anleggsgartnertekniker

  Er du anleggsgartner og ønsker en lederutdanning, er dette studiet for deg. Som anleggsgartnertekniker har du kompetanse til å planlegge, analysere, organisere og lede arbeidet i forbindelse med byggeprosesser og prosjekter i anleggsgartnerbransjen. På studiet får du også undervisning i mesterbrevfagene.

   

  Lokal overvannsdisponering

  Lokal overvannsdisponering (LOD) inngår stadig oftere i byggeprosjekter. Studiet gir deg kompetanse på hvordan gode LOD-tiltak bruker overflatevann som ressurs ved hjelp av blå-grønne løsninger med vann og vegetasjon i fokus. Studiet passer for anleggsgartnere og ansatte i vann- og avløpsbransjen.

   

  Grøntanleggsforvaltning  –  hageplanlegging, skjøtsel og ledelse

  Studiet gir deg faglig fordypning og spesialkompetanse innen hageplanlegging, drift og skjøtsel av uteområder. Du får også kompetanse innen etablering og ledelse av mindre bedrifter. Studiet retter seg mot gartnere og anleggsgartnere.

   

  Planlegging og skjøtsel av grøntanlegg

  Studiet gir deg spesialkompetanse innen utforming av mindre grøntanlegg og privathager, samt drift og skjøtsel av uteområder. Studiet retter seg mot gartnere og anleggsgartnere.

   

  Hageplanlegging

  Studiet gir deg spesialkompetanse innen utforming av mindre grøntanlegg og privathager. Du lærer om utforming av funksjonelle og estetiske grøntanlegg. Studiet retter seg mot gartnere og anleggsgartnere.

   

  Skjøtsel og drift av uteområder

  Dette er studiet for deg som ønsker kompetanse til å planlegge og lede skjøtsel og drift av uteområder med fokus på fag og økonomi. Etter studiet kan du arbeide som driftsleder, grøntfaglig rådgiver eller selvstendig næringsdrivende med skjøtsel og drift av grøntanlegg som spesialfelt. Studiet retter seg mot gartnere og anleggsgartnere.

   

  Gartner med antikvarisk kompetanse

  Studiet består av de to studiene Historiske grøntanlegg og Antikvarisk drift og skjøtsel. Til sammen gir det deg både praktisk og teoretisk bakgrunn for å kunne behandle hager som kulturminner. Du får en hagehistorisk og plantehistorisk tilnærming til grøntanlegg, du lærer deg de tradisjonsbaserte gartnerhåndverkene, og du får se og praktisert i grøntanlegg både i innland og utland. Du lærer å utarbeide drift- og skjøtselsplaner, samt restaureringsplaner for historiske anlegg. 

   

  Antikvarisk drift og skjøtsel

  Studiet lærer deg å behandle hagen som et kulturminne gjennom gartnerhåndverket og den daglige drift og skjøtsel. Du lærer også å utarbeide drift- og skjøtselsplaner for historiske anlegg. Studiet er praksisbasert med stor vekt på tradisjonsbårne gartnerhåndverk. Samlingsukene legges til Vea, og til ulike anlegg i Europa der de aktuelle håndverkstradisjonene er levende. Studiet retter seg mot gartnere og anleggsgartnere.

   

  Historiske grøntanlegg

  På dette studiet lærer du å behadle hager som et kulturminne gjennom en hagehistorisk og plantehistorisk tilnærming. Du blir kompetent til å utarbeide restaureringsplaner for historiske anlegg. Samlingsukene legges til Vea og studiereiser til viktige norske anlegg. Studiet retter seg mot gartnere og anleggsgartnere.

  Les mer hos Norges grønne fagskole – Vea

 • Opplæringskontor

  Et opplæringskontor er bedriftenes samarbeidspartner og hjelper elever med å få tak i læringsplasser. I tillegg følger de opp lærlingene under læretiden.

  SOA og OKAB er opplæringskontorene for anleggsgartnere.

  "SOA har medlemsbedrifter i privat, offentlig og kommunal sektor. Vi eies av medlemsbedriftene våre og er et bindeledd mellom skole, lærling / lærekandidat og bedrift. Vår oppgave er å hjelpe til med den praktiske tilretteleggingen for bedrifter i forhold til opplæring av lærlinger. Vi formidler lærlinger / lærekandidater til våre medlemsbedrifter, tegner lærekontrakter / opplæringskontrakter og hjelper bedriften og lærling / lærekandidat i gang med opplæringen. Vi setter faglig kvalitet i fokus og følger opp lærlingen / lærekandidaten underveis i opplæringen. Hver vinter får alle våre lærlinger / lærekandidater tilbud om gratis «lærlingskole» i 8 uker. Vi tilbyr også praksiskandidatkurs i anleggsgartnerfaget."

  De har tillatelse til å drive i følgende fylker:

  Akershus Akershus
  Aust-Agder Aust-Agder
  Buskerud Buskerud
  Hedemark Hedmark
  Oppland Oppland
  Telemark Telemark
    Trøndelag
  Vest-Agder Vest-Agder
  Vestfold Vestfold
  Østfold Østfold
  Oslo Kommune Utdanningsetaten
  Oslo kommune

   

   

  "OKAB" Opplæringskontoret for anleggs- og bergfagene er et samarbeidsorgan mellom bedrifter og virksomheter om inntak og opplæring av lærlinger og lærekandidater i Hordaland.

  OKAB skal:

  • være en ressurs for medlemsbedriftene på området fagopplæring
  • bistå medlemsbedriftene i gjennomføringen av lærlingenes læretid
  • øke bedriftenes tilgang på kvalifisert arbeidskraft gjennom rekrutteringsarbeid
  • være med å utdanne ungdom til dyktige fagarbeidere innen anleggsbransjen
  • bidra til å øke fagenes kompetanse og renommé

  OKABs oppgaver overfor lærlinger og lærebedrift:

  • Tegne lærekontrakt
  • Tegne opplæringsavtale
  • Oppfølging av lærling (minst to ganger i året)
  • Rådgivning i bedrift
  • Kvalitetssikring av opplæringen
  • Påmelding til skole og kurs, om det trengs
  • Oppmelding til fag- og svenneprøve
 • Lærebedrifter

  I løpet av utdanningen skal du ha 2 års opplæring i bedrift.

  Du finner liste over godkjente lærebedrifter på utdanning.no og litt informasjon om hvordan du går frem for å få deg læreplass. Lykke til.

blianleggsgartner

T: 32 83 10 10

E: kontakt@blianleggsgartner.no