Anleggsgartnerutdanningen tilbys over hele landet

Du skal på Vg1 velge utdanningsprogram bygg og anleggsteknikk eller naturbruk.

Etter Vg1  Bygg og Anlegg eller  Vg1 Naturbruk søker du til VG2 Anleggsgartnerfaget.

Vg2 Anleggsgartnerfaget finnes i de fleste regioner over hele landet.

I de fylkene som ikke har Vg2 Anleggsgartnerfaget (Norland, Troms og Finnmark), så kan du velge å ta Vg2 i annet fylke f.eks Mære vgs, Trøndelag. Eller du kan gå ut i lære i bedrift etter Vg1 og ta manglende fellesfag parallelt med læretiden. Såkalt 1+3 løp. Tid frem til fagbrev blir den samme som normalt løp. 

  

Vi gir garanti på læreplass.

Mange skoler har inngått samfunnskontrakt med lærebedrifter i nærområdet.

Ved disse skolene garanterer bedriftene læreplass etter Vg2, hvis du oppfyller noen enkle krav. 

Søk:

 

Østlandet:

 

Vest:

Midt-Norge:

 

Sjekk mere om utdanningen på :

 https://utdanning.no/studiebeskrivelse/anleggsgartnerfag

Lykke til!

 • Fagskole

  Norges grønne fagskole – Vea tilbyr høyere yrkesfaglig utdanning innen grønne fagområder. Alle studiene er på deltid og nettbasert med samlinger. Med yrkesrettet utdanning gir deg kompetanse som kan tas i bruk i arbeidslivet uten ytterligere opplæringstiltak.

  Vea tilbyr mange ulike fagskoleutdanninger:

   

  Anleggsgartnertekniker

  Bransjen og Vea har sammen utviklet anleggsgartnerteknikerstudiet for å kvalitetssikre at studiet har den nødvendige yrkesrelevans og bransjeforankring. Innholdet i emnene på studiet tar for seg helheten i anleggsgartnerfaget og gir rom for spesialisering og fordypning igjennom de ulike ukene med praksis knyttet til modulene. Bærekraft inngår i en helhetlig tankegang, på lik linje med hvordan bygg- og anleggsbransjen stilles ovenfor stadig strengere miljøkrav og fokus på bærekraft.

   

  Grøntanleggslære med LOD

   Grøntanleggslære tar særlig for seg FNs bærekraftsmål som omhandler å gjøre byer og bosettinger inkluderende, trygge, motstandsdyktige og bærekraftige jamfør FNs mål 11. Trygge, inkluderende og lett tilgjengelige grøntområder er en annen viktig aspekt som behandles. Studiet passer for deg som vil ha mer kunnskap om grøntanlegg og blå-grønne løsninger i slike anlegg.

  Studiet er på deltid over 1 år, med 8 samlinger à 3 dager. Studiet inngår som en modul i anleggsgartnerteknikeren hvis du ønsker å ta hele utdanningen.

   

  Sirkulærdisponering av vann

  Studiet gir kunnskap om hvordan man kan håndtere vannressursene sirkulærøkonomisk, dette innebærer å gjenbruke og utnytte vannet på en bedre måte enn i dag, noe som sannsynlig vil bli et krav fra kommuner og utbyggere når det kommer til spillvann, slik man i dag ser på overvann. Studiet er på deltid på ett år, nettbasert med 7 samlinger à 3 dager.

   

   

  Grøntanleggsforvaltning  –  hageplanlegging, skjøtsel og ledelse

  Studiet gir deg faglig fordypning og spesialkompetanse innen hageplanlegging, drift og skjøtsel av uteområder. Du får også kompetanse innen etablering og ledelse av mindre bedrifter. Studiet retter seg mot gartnere og anleggsgartnere.

   

  Planlegging og skjøtsel av grøntanlegg

  Studiet gir deg spesialkompetanse innen utforming av mindre grøntanlegg og privathager, samt drift og skjøtsel av uteområder. Studiet retter seg mot gartnere og anleggsgartnere.

   

  Hageplanlegging

  Studiet gir deg spesialkompetanse innen utforming av mindre grøntanlegg og privathager. Du lærer om utforming av funksjonelle og estetiske grøntanlegg. Studiet retter seg mot gartnere og anleggsgartnere.

   

  Skjøtsel og drift av uteområder

  Dette er studiet for deg som ønsker kompetanse til å planlegge og lede skjøtsel og drift av uteområder med fokus på fag og økonomi. Etter studiet kan du arbeide som driftsleder, grøntfaglig rådgiver eller selvstendig næringsdrivende med skjøtsel og drift av grøntanlegg som spesialfelt. Studiet retter seg mot gartnere og anleggsgartnere.

   

  Gartner med antikvarisk kompetanse

  Studiet består av de to studiene Historiske grøntanlegg og Antikvarisk drift og skjøtsel. Til sammen gir det deg både praktisk og teoretisk bakgrunn for å kunne behandle hager som kulturminner. Du får en hagehistorisk og plantehistorisk tilnærming til grøntanlegg, du lærer deg de tradisjonsbaserte gartnerhåndverkene, og du får se og praktisert i grøntanlegg både i innland og utland. Du lærer å utarbeide drift- og skjøtselsplaner, samt restaureringsplaner for historiske anlegg. 

   

  Antikvarisk drift og skjøtsel

  Studiet lærer deg å behandle hagen som et kulturminne gjennom gartnerhåndverket og den daglige drift og skjøtsel. Du lærer også å utarbeide drift- og skjøtselsplaner for historiske anlegg. Studiet er praksisbasert med stor vekt på tradisjonsbårne gartnerhåndverk. Samlingsukene legges til Vea, og til ulike anlegg i Europa der de aktuelle håndverkstradisjonene er levende. Studiet retter seg mot gartnere og anleggsgartnere.

   

  Historiske grøntanlegg

  På dette studiet lærer du å behadle hager som et kulturminne gjennom en hagehistorisk og plantehistorisk tilnærming. Du blir kompetent til å utarbeide restaureringsplaner for historiske anlegg. Samlingsukene legges til Vea og studiereiser til viktige norske anlegg. Studiet retter seg mot gartnere og anleggsgartnere.

  Les mer hos Norges grønne fagskole – Vea

 • Opplæringskontor

  Et opplæringskontor er bedriftenes samarbeidspartner og hjelper elever med å få tak i læringsplasser. I tillegg følger de opp lærlingene under læretiden.

  SOA og OKAB er de største opplæringskontorene for anleggsgartnere.

  "SOA har medlemsbedrifter i privat, offentlig og kommunal sektor. Vi eies av medlemsbedriftene våre og er et bindeledd mellom skole, lærling / lærekandidat og bedrift. Vår oppgave er å hjelpe til med den praktiske tilretteleggingen for bedrifter i forhold til opplæring av lærlinger. Vi formidler lærlinger / lærekandidater til våre medlemsbedrifter, tegner lærekontrakter / opplæringskontrakter og hjelper bedriften og lærling / lærekandidat i gang med opplæringen. Vi setter faglig kvalitet i fokus og følger opp lærlingen / lærekandidaten underveis i opplæringen. Hver vinter får alle våre lærlinger / lærekandidater tilbud om gratis «lærlingskole» i 8 uker. Vi tilbyr også praksiskandidatkurs i anleggsgartnerfaget."

  De har tillatelse til å drive i følgende fylker:

  Akershus Akershus
  Aust-Agder Aust-Agder
  Buskerud Buskerud
  Hedemark Hedmark
  Oppland Oppland
  Telemark Telemark
    Trøndelag
  Vest-Agder Vest-Agder
  Vestfold Vestfold
  Østfold Østfold
  Oslo Kommune Utdanningsetaten
  Oslo kommune

   

   

  "OKAB" Opplæringskontoret for anleggs- og bergfagene er et samarbeidsorgan mellom bedrifter og virksomheter om inntak og opplæring av lærlinger og lærekandidater i Hordaland.

  OKAB skal:

  • være en ressurs for medlemsbedriftene på området fagopplæring
  • bistå medlemsbedriftene i gjennomføringen av lærlingenes læretid
  • øke bedriftenes tilgang på kvalifisert arbeidskraft gjennom rekrutteringsarbeid
  • være med å utdanne ungdom til dyktige fagarbeidere innen anleggsbransjen
  • bidra til å øke fagenes kompetanse og renommé

  OKABs oppgaver overfor lærlinger og lærebedrift:

  • Tegne lærekontrakt
  • Tegne opplæringsavtale
  • Oppfølging av lærling (minst to ganger i året)
  • Rådgivning i bedrift
  • Kvalitetssikring av opplæringen
  • Påmelding til skole og kurs, om det trengs
  • Oppmelding til fag- og svenneprøve
 • Lærebedrifter

  I løpet av utdanningen skal du ha 2 års opplæring i bedrift.

  Du finner liste over godkjente lærebedrifter på utdanning.no og litt informasjon om hvordan du går frem for å få deg læreplass. Lykke til.

blianleggsgartner

T: 32 83 10 10

E: kontakt@blianleggsgartner.no