Fem gode grunner for å bli anleggsgartner

Det finnes mange gode grunner til å velge anleggsgartnerfaget - her får du topp fem!

1. Uteklasserom og utekontor - kan det bli bedre? I motsetning til mange andre byggeplasser som ofte er preget av støy og støv, jobber du ute i naturen og omgivelsene og kjenner været på kroppen.

2. Ingen dag er lik. Den ene dagen flytter du jordmasser med store maskiner, en annen legger du stein for stein, og en tredje beskjærer du trær i byens nye parkanlegg.

3. Det du lager gjør en forskjell. Mange tror anleggsgartnere driver mest med planter, men hverdagen handler vel så mye om stein, jord og gravemaskiner. Om å lage gode uteområder som både er fine å se på og funker til det de skal brukes til.

4. Du kommer tidlig ut i jobb, og får prøve deg i arbeidslivet allerede i VG1. Når du blir lærling får du lønn - og har rett på samme goder som andre ansatte.

5. Du får jobb i en spennende bransje i vekst, med gode muligheter for utvikling og videreutdanning etter fagbrevet.

 

Lurer du på hva en anleggsgartner gjør og hvilke personlige egenskaper som kreves? Det kan du lese om her.

 • Å være anleggsgartner i Region Vest

  Over hele landet opparbeider og vedlikeholder anleggsgartnerbedrifter gode utearealer i privat- og næringsmarkedet. Typiske oppdragsgivere i Vest kan være Bergen kommune, Statens Vegvesen, lokale entreprenører eller store nasjonale byggherrer.

  I tillegg til klassiske oppgaver som å opparbeide miljøgater, hager, gårdsplasser, parker, skoler eller idrettsplasser, jobber anleggsgartnere i Vest ofte mer med naturstein enn andre steder i landet. De siste årene har Bergen kommune investert i mange nye skolebygg, parker og infrastruktur i tilknytning til Bybanen. I nye boligområder bygges det tettere enn før, noe som betyr at man må tenke nytt om uterom, og hager bygges nå på tak og vegger. Dette er spennende oppdrag hvor anleggsgartnerens kompetanse er viktig.

  Anleggsgartnere i Region Vest er kanskje litt over snittet interessert i værmeldingen.
  Mye nedbør påvirker arbeidshverdagen og gjør at man må være løsningsorientert og ha evnen til å snu seg raskt.
   

  Vestlandet trenger flere anleggsgartnere!

  Det snakkes mye om det «grønne skiftet». Som anleggsgartner bidrar du hver dag til en mer miljøvennlig og bærekraftig samfunnsutvikling. Ettersom det bygges tettere og tettere blir behovet for grønne pusterom og trivelige byrom enda viktigere i tiden fremover.

   

 • Slik blir du anleggsgartner i Region Vest

  I Vestland tilbys anleggsgartnerfaget på Stend videregående skule, som ligger i Fana bydel i Bergen.

  Her kan du velge om du vil søke deg til  VG1 Naturbruk eller VG1 Bygg- og anleggsteknikk. Deretter velger du VG2 Anleggsgartner, før du jobber to år som lærling i bedrift.

  Det er også mulig å gå rett ut i lære etter VG1, da tas læretiden over tre år med påfyll av fellesfag og teori underveis.

  Søk skoleplass her!
   

  Ønsker du å snakke med noen?

  Opplæringskontoret for anleggs- og bergfagene i Hordaland og Nord-Rogaland  (OKAB) kan gi gode råd tilpasset din situasjon og behov.

  Du kan også ta direkte kontakt med Stend videregående skule, eller en av bedriftene listet opp under for mer informasjon om skole- og arbeidshverdagen.

 • Læreplassgaranti i Region Vest

  Anleggsgartnerbedriftene i Vestland fylke har gått sammen med Stend VGS og Opplæringskontoret for anleggs- og bergfagene (OKAB) om en samfunnskontrakt.

   

  Denne samarbeidsavtalen sikrer læreplass til alle ungdommer som har fullført VG1 og VG2 med karakteren 3 eller høyere i programfagene - og som kan vise til lite fravær.

   

  >Sikker læreplass øker mulighetene dine for å ta fagbrev med godt resultat - som igjen gir deg gode framtidsutsikter i form av videre ansettelse og karriere.

   

  Disse bedriftene har signert Samfunnskontrakten i Region Vest

   

  Askeland AS

  Anleggsgartnermester Wikholm AS

  Anleggsgartnermester Magne Løvaas AS

  Anleggsgartnermester Svein Boasson AS

  Gravdal Hage & Anlegg

  Jans Hageservice AS

  Tommys Hage og Anlegg AS

  Bergen Bydrift AS

  Os Hageservice AS

  Olsen & Indrøy Hage & Anlegg AS

blianleggsgartner

T: 32 83 10 10

E: kontakt@blianleggsgartner.no